کاربر مهمان خوش آمدید

توضیحات کلاس

 

توضیحات

کلاس آزمایشی ساخته شده توسط ایمان
لطفه ثبت نام نکنید.

اطلاعات رویداد

  • استاد کلاس آزمایشی ساخته شده توسط ایمان
  • ظرفیت 2
  • ظرفیت باقی مانده 2
  • قیمت برای اعضا 5000 ریال
  • قیمت برای مهمانان 10000 ریال
  • تاریخ شروع 2022/08/04
  • تاریخ پایان 2022/08/06
  • ساعت برگزاری کلاس 6 p.m.
  • تاریخ شروع ثبت نام 2022/08/01
  • زمان پایان ثبت نام 2022/08/04 midnight