کاربر مهمان خوش آمدید

توضیحات کلاس

 

توضیحات


فقط همکارانی می توانند از تخفیف استفاده نمایند که عضویت خود را تمدید نموده و تأیید شده باشند.
به دلیل محدودیت ظرفیت کلاسها از ورود افراد متفرقه و بدون ثبت نام خودداری خواهد شد.
ثبت نام در کلاس به منزله قبول کلیه قوانین کلاس بوده، کنسلی و جایگزینی نداشته و در صورت عدم حضور هزینه مسترد نخواهد شد.
لطفا هر گونه سوالی را از سرپرست کمیته آموزش بپرسید.
ضبط صدا و تصویر توسط شرکت کنندگان به هیچ عنوان مجاز نمی باشد. در صورت نیاز، برگزار کننده فایلهای صوتی و آموزشی را در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد 

اطلاعات رویداد

  • استاد مهدی صادقی
  • ظرفیت 40
  • ظرفیت باقی مانده 18
  • قیمت برای اعضا 100000 ریال
  • قیمت برای مهمانان 300000 ریال
  • تاریخ شروع 777/09/06
  • تاریخ پایان 777/09/06
  • ساعت برگزاری کلاس 4 p.m.
  • تاریخ شروع ثبت نام 777/08/30
  • زمان پایان ثبت نام 1398/11/26 11:59 p.m.