کاربر مهمان خوش آمدید

ثبت نام رویداد

 

رویداد نمادشناسی عددی در هنر و معماری دوره صفوی
مراحل ذیل را برای ثبت نام دنبال کنید

آیا از ثبت نام خود اطمینان دارید؟

نمادشناسی عددی در هنر و معماری دوره صفوی
100000 ریال
300000 ریال

لطفا اطلاعات اصلی خود را وارد کنید، بلیت ها برای همین اطلاعات صادر خواهد شد

پایان ثبت نام

با رفتن به مرحله بعد تأیید می کنم کلیه قوانین خرید و ثبت نام در این وب سایت را قبول می کنم.